Risicoanalyse
Risico’s in kaart brengen, dat kunt u uitbesteden. Maar door er met elkaar mee aan de slag te gaan, groeit het bewustzijn binnen uw organisatie. Privacy op School organiseert workshops rondom dit thema. Op basis van de analyse wordt een plan van aanpak opgesteld met beheersmaatregelen die door de organisatie genomen moeten worden.

Meer weten?

Binnenkort vindt u hier meer informatie.

Heeft u interesse of wilt u meer weten over risicoanalyses?