Opleiding Privacy Officer en functionaris gegevensbescherming
Elk schoolbestuur is verplicht een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Deze FG houdt binnen een organisatie toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en houdt zich bezig met de privacy van medewerkers en leerlingen.

Daarnaast dienen scholen ook een privacybeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dit kan belegd worden bij een Privacy Officer of een IBP-functionaris. Het is belangrijk dat er binnen de organisatie voldoende kennis aanwezig is, die toegepast kan worden in de onderwijspraktijk.

In oktober 2018 start de meerdaagse opleiding Privacy Officer en FG die Privacy op School momenteel ontwikkelt. Deze opleiding is met name bedoeld voor (bovenschools) stafmedewerkers die zich bezig (gaan) houden met privacy.Heeft u interesse in deze opleiding?

Als u het formulier invult, houden wij u op de hoogte.

Ik heb interesse in*:

Handboek PrivacyOpleidingen over privacyBewustwording en voorlichtingIBP-platformIBP-beleid en -organisatieIBP-projectleiding en -adviesInhuur FGRisicoanalyseIBP-quickscan en -audits