Bewustwording en voorlichting
Hoe gaan uw medewerkers om met privacygevoelige informatie? Zijn zij zich bewust van de risico’s en gevolgen als er iets mis gaat? Praktijkgerichte bijeenkomsten (voorlichting of nascholing) dragen bij aan hun bewustzijn.

Privacy op School verzorgt teamtrainingen waarin we de basisbeginselen van de AVG uitleggen, vertellen wat een school moet regelen en wat daar een goede aanpak voor is. Heeft uw schoolbestuur ook een Handboek Privacy laten maken, dan leggen we het handboek in de teamtraining uit.

Maatwerk trainingen

Privacy op School verzorgt daarnaast maatwerktrainingen voor doelgroepen die veel met persoonsgegevens werken, zoals ib’ers en administratieve krachten.

Interesse in een teamtraining of voorlichting?